K-Lite Mega Codec Pack 把許多影音編碼工具相容性好、佔用系統資源小多媒體播放程式打包成一個檔案。 軟體名稱:K-Lite Mega Codec Pack 軟體版本...繼續閱讀